Geef honden leven

Welkom op onze website

 

Hartelijk welkom op de nieuwe website van Robustiano. Met deze website willen wij U graag informeren over Robustiano,  haar doelstelling en de wijze waarop Robustiano deze wil bereiken. Adoptie van honden is één van onze middelen. Op de website vindt u alle informatie over de adoptieprocedure en natuurlijk een overzicht van alle honden die ter adoptie zijn. Heeft U naar aanleiding van deze website vragen, welke hier niet (voldoende) worden beantwoord, kunt U contact met het Robustiano team opnemen.


Doelstelling

De doelstelling van vrijwilligersorganisatie Robustiano is het bemiddelen bij adopties van honden en het geven van voorlichting over adoptie van een buitenlandse hond. Daarnaast zamelt Robustiano hulpgoederen in zoals voer, medicatie en bouwmaterialen in en verzorgt het transport van deze hulpgoederen naar diverse asiels in, voornamelijk, Spanje.De mentaliteit in Spanje ten aanzien van dierenwelzijn laat nog veel te wensen over. Honden, maar ook katten, paarden, etc., worden vaak slecht behandeld.  Zware mishandeling, verminking en verwaarlozing behoren tot de orde van de dag. Wij proberen daar iets aan te doen.